Choď na obsah Choď na menu
 


Pozvánka 28.02.2015

26. 2. 2015

P o z v á n k a

 

Starosta obce Krivé Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2015, tj. v sobotu o 17:00 hodine na OcÚ v Krivom s týmto programom:

 

 

 1. Otvorenie 3.zasadnutia OZ

   

 2. Voľba zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

   

 3. Návrh na schválenie programu 3.zasadnutía obecného zástupiteľstva

   

 4. Správa o hospodárení obce

   

 5. Návrh na schválenie široko pásmového internetu

   

 6. Návrh na schválenie osláv MDŽ

   

 7. Návrh na schválenie úpravy kaplnky

   

 8. Návrh na schválenie vybudovania rozhlasu v časti pod úbočou

   

 9. Návrh na uznesenie

   

 10. Diskusia

   

 11. Záver

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krivom 26.2.2015 Ján Steranka

starosta obce